Політика конфіденційності

Положення про політику конфіденційності, що використовується на сайті olis.ua
Загальні положення політики конфіденційності

Наведена політика конфіденційності (надалі за текстом — Положення) розроблена відповідно до чинного законодавства України з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, а також з урахуванням відповідності принципам, наведених у Регламенті General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу, і застосовується щодо відомостей про користувачів сайту olis.ua (надалі за текстом – Сайт). Положення визначає порядок збору (одержання), накопичення та зберігання, обробки та використання, а також забезпечення захисту та розкриття персональних даних, отриманих у зв’язку з використанням користувачами ресурсів, сервісів, послуг, розміщених на Сайті.

Під персональними відомостями в рамках цього Положення про конфіденційність розуміються будь-які відомості, які прямо чи опосередковано стосуються конкретного користувача (відвідувача, покупця, замовника, клієнта) або групи користувачів, доступ до яких був отриманий завдяки використанню користувачами ресурсів, розміщених на Сайті. До таких відомостей належать, (але не обмежуються): особисті дані користувача (такі як ім’я, прізвище, по батькові, інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіта, адреса електронної пошти, номер телефону, країна та регіон проживання, адреса місця проживання/знаходження), інформація про дії користувача, що здійснюються на Сайті, дані про пристрої, що використовуються користувачем (включно: IP-адреса, тип браузера, операційна система мобільного або стаціонарного пристрою), інформація, що міститься в повідомленнях користувача (у листуванні користувачів один з одним, а також у листуванні з Адміністрацією Сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням користувача надається ним на добровільних засадах (за допомогою заповнення Реєстраційної Форми та/або при заповненні даних свого профілю, розташованого на Сайті, та/або шляхом написання відгуків, повідомлень, коментарів тощо), інформація, що отримана за допомогою усної, телефонної або електронної комунікації користувача з Адміністрацією Сайту, інформація, що надається при здійсненні оплат та/або при використанні будь-яких сервісів, ресурсів, послуг, розміщених на Сайті.

До персональних відомостей у рамках цього Положення про конфіденційність відносяться всілякі відомості, дії з персональними даними у тому числі (але не обмежуючись): доступ, надання, розповсюдження, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання персональних даних, отриманих при використанні користувачем будь-яких сервісів, ресурсів, послуг, розміщених на Сайті.

Розпорядником персональних відомостей є Адміністрація Сайту.

(залежно від технічних можливостей Сайту) Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті, та добровільно надавши свої персональні відомості та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або вчиняючи будь-які дії в рамках Сайту, та/або використовуючи будь-яку частину Сайту, та/або шляхом вираження згоди (активувавши кнопку Реєстрації, що знаходиться в особистому кабінеті користувача), та здійснивши, таким чином, реєстрацію на Сайті, висловлює свою згоду з усіма пунктами цього Положення та надає Адміністрації Сайту, (а також Третім Особам, які надають Адміністрації Сайту супутні послуги, у тому числі (але не обмежуючись): обробляють платежі, надають фінансові послуги, здійснюють доставлення товарів тощо) дозвіл на обробку своїх персональних відомостей.

Користувачі можуть надавати персональні відомості самостійно, шляхом розміщення їх на Сайті, або через канали телефонного зв’язку, та/або на електронну адресу, та/або на поштову адресу, вказану на Сайті, а також шляхом заповнення Опитувальників (заповнення Анкети, або іншим способом). Персональні відомості можуть отримуватися і з інших джерел, до яких належать, (але не обмежуються): відгуки користувачів, оцінки, коментарі, підтвердження інформації. Персональні відомості можуть отримуватися від Третіх Осіб, або шляхом отримання інформації у ході обробки претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або отримання інформації із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.

Право користування Сайтом надається користувачам, які погодилися з умовами цього Положення про політику конфіденційності. З моменту початку користування Сайтом або якими-небудь із сервісів, ресурсів, послуг, розміщених на Сайті, користувач підтверджує свою повну та беззастережну згоду та прийняття усіх без винятку умов, викладених у цьому Положенні. Користувачі, які не погодилися з умовами цього Положення не повинні користуватися цим Сайтом або будь-яким із сервісів, ресурсів та послуг, розміщених на Сайті.

Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту своїх персональних відомостей та персональних даних з авторизації (пароль, логін) сторонні особи або ресурси можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та персональних відомостей користувача. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збитки, заподіяні таким доступом.

Які особисті відомості можуть збиратися

Адміністрація Сайту може збирати наступні особисті відомості:

 • ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дата народження та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), якщо технічні можливості Сайту дозволяють здійснювати оплати — номери платіжних карток, токени платіжних карток (USB-ключі, які призначені для інформаційної безпеки користувача);
 • (залежно від технічних можливостей Сайту) інформація про обліковий запис користувача (зокрема, логін, номер телефону), адреса електронної пошти, логін та пароль, персональні дані функціонування облікового запису, інші персональні дані, необхідні для здійснення обслуговування користувачів Сайту, комунікації з користувачами, у тому числі у процесі звернення користувача до Служби Підтримки Сайту;
 • інформація, необхідна для здійснення комунікацій між користувачами Сайту, в тому числі для здійснення та підтвердження угод, отримання та надсилання повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від користувачів та отримання зворотного зв’язку від користувачів — за необхідності, інформація, розміщена користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до Служби Підтримки Сайту/Кліентів, скарги, претензії та будь-які інші звернення;
 • (залежно від технічних можливостей Сайту) персональні дані про пристрої, що використовуються користувачем, інформація про вебсайти користувачів та/або їх мобільні персональні дані (у разі, якщо користувач використовує мобільний додаток) такі як: IP-адреса, дата та час, коли користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують користувачі;
 • дані, що отримані внаслідок проведення Адміністрацією Сайту та/або Третіми Особами (уповноваженими Адміністрацією Сайту) різних опитувань з метою покращення надання послуг користувачам, та інформація, отримана Адміністрацією Сайту внаслідок здійснення маркетингових заходів;
 • інформація про дії користувача на Сайті (поведінка споживача), інформація що отримана у результаті спілкування з іншими користувачами, у тому числі інформація, надана користувачами у формі відгуків, оцінювання, коментарів, або у формі будь-якого іншого зворотного зв’язку від користувачів; інформація на підставі якої формуються рейтинги, будь-яка інша інформація, яку розміщують користувачі на Сайті у результаті взаємодії з іншими користувачами та яка надає можливість Адміністрації Сайту вживати необхідних заходів з метою підтримки якісного обслуговування та уникнення шахрайських дій на Сайті;
 • інформація, що розміщена або надана користувачами у процесі їхньої участі у бонусних програмах, вікторинах, акціях, спеціальних пропозиціях, що проводилися на Сайті та організатором яких є Адміністрація Сайту;
 • інформація, що отримана від користувачів шляхом заповнення Опитувальників або та, що будь-яким іншим способом доведена до відома Адміністрації Сайту (це може бути інформація, включно (але не обмежуючись) про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, робочий стаж, соціальний статус, склад сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відеозображення користувача (і/або уповноваженої особи користувача тощо);
 • інформація, отримана Адміністрацією Сайту законним способом від Партнерів та/або Третіх Осіб.

Приватні відомості користувачів можуть також оброблятися за допомогою таких технологій, як:

 • файли cookie (cookie — невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп’ютер користувача під час переходу на вебсторінка та/або перегляду рекламного модуля на вебсторінці та зберігаються на комп’ютері користувача та/або в його мобільному пристрої);
 • пікселі (pixels — цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дозволяють відстежити, як часто користувач використовує вебсторінку, з метою визначення браузера користувача та надання сервісів, (наприклад, зберігання персональних даних у кошику між відвідуваннями Сайту), а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих користувачем, при цьому, уся інформація обробляється в «отриманому вигляді» і не змінюється у процесі обробки персональних відомостей.

Файли cookie дозволяють відстежити навігацію користувача по вебсайту, і, завдяки цьому, Адміністрація Сайту може покращувати процес навігації; Сookie допомагають Сайту запам’ятовувати інформацію про користувача, (наприклад, якою мовою здійснюються запити), щоб надалі, при наступному відвідуванні Сайту користувачем автоматично завантажувалася та версія Сайту, що вже була ним попередньо обрана.
Файли cookie дозволяють зберігати налаштування рекламних уподобань та впровадження безпечного пошуку, здійснювати вибірку оголошень (які можуть бути цікавими для користувача), прораховувати кількість відвідувань сторінки. Також вони необхідні під час реєстрації в сервісах Google та забезпечення захисту персональних відомостей.

Мета обробки особистих відомостей, їх використання та обмін

Адміністрація Сайту використовує та здійснює збір, обробку та збереження особистих відомостей з метою:

 • здійснення покладених на Адміністрацію Сайту функцій, повноважень та обов’язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • ідентифікації клієнта як користувача Сайту з метою зв’язку з користувачами, у тому числі для надання послуг, та якщо технічні можливості Сайту дозволяють здійснювати оплати, обробку платежів, робити надсилання, здійснювати проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, надсилання розсилок поштою, електронною поштою та на номери мобільних телефонів, у тому числі з метою відправлення комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини Сайту, (та інших порталів/сайтів, що є частиною або належать або співпрацюють з Адміністрацією Сайту), та/або для інформування користувачів Сайту про фінансові послуги, що надаються акредитованими Третіми Особами з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг та інтересів користувачів; для проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також для забезпечення дотримання правил користування Сайтом та дотримання умов цього Положення;
 • надсилання розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, впровадження програм лояльності, бонусних програм та/або з метою направлення повідомлень про функціонування Сайту (та інших порталів/сайтів, що є частиною, або належать, або співпрацюють з Адміністрацією Сайту);
 • надання Адміністрацією Сайту інтернет-сервісів Сайту, та для забезпечення процесів обміну інформацією.

Адміністрація Сайту може здійснювати обмін особистими відомостями з афілійованими одиницями (компанії, що діють на підставі спільної власності), які можуть опрацьовувати та використовувати особисті відомості з цілями, зазначеними вище.

Адміністрація Сайту не здійснює обробку персональних даних щодо расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об’єднаннях. Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити їхню особу, не обробляється.

Терміни обробки та зберігання персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки персональних даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених із користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

Умови надання доступу до особистих відомостей

Розкриття особистих відомостей може здійснюватися при замовленні користувачем товарів/послуг на Сайті, продавцю/постачальнику таких товарів послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації користувача та його замовлення.

В окремих випадках з метою демонстрації ефективності роботи Сайту та підвищення його іміджу Адміністрація Сайту може розкривати статистику роботи сайтів користувачів, не розкриваючи, при цьому, особистих відомостей та інформації, яка є комерційною таємницею.

(залежно від технічних можливостей Сайту) На Сайті можуть бути посилання на інші вебресурси, на які не поширюється дія цього Положення.

Адміністрація Сайту здійснює обробку особистих відомостей на законній та справедливій основі: персональні дані не розкриваються Третім Особам та не поширюються без згоди користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, включно, але не обмежуючись:

 • за обґрунтованими та відповідними вимогам законодавства запитами державних органів, які мають право запросити та отримувати такі особисті відомості;
 • якщо Адміністрація Сайту має обґрунтовані підозри про порушення користувачем умов цього Положення та/або інших договорів та угод, укладених між Адміністрацією Сайту та користувачем.

Адміністрація Сайту залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін особистими відомостями користувачів з державними органами з метою запобігання шахрайства на Сайті або з метою врегулювання спірних ситуацій та з’ясування обставин, які можуть бути/або спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Адміністрацією Сайту неправомірних дій користувачів Сайту та/або отримання відповідних претензій, скарг, звернень від Третіх Осіб.

Як змінити/видалити персональні дані або відкликати згоду на обробку особистих відомостей

Користувачам надається право в будь-який момент змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку персональних даних через свій особистий кабінет або надіславши повідомлення за запитом через форму зворотнього зв’язку, розміщену на сторінці у розділі «Контакти» або іншому розділі , на якому розміщується інформація про контактні дані Адміністрації Сайту. Користувачеві надаються такі можливості:

 • отримати доступ до своїх особистих відомостей;
 • оновити чи видалити свої особисті відомості;
 • анулювати згоду використання своїх особистих відомостей і файлів cookie.

Також користувач може відмовитись або обмежити використання файлів cookie за допомогою налаштувань у браузері.

Після отримання такого повідомлення обробку особистих відомостей користувача буде припинено, а його персональні дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Функціонування деяких можливостей Сайту, для яких потрібна інформація про користувача, може бути припинено з моменту зміни/видалення особистих відомостей користувача.

Адміністрація Сайту здійснює обробку та зберігання особистих відомостей для реалізації цілей, зазначених у цьому Положенні, протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п’яти) років з дати останньої взаємодії користувача з Сайтом.

Захист особистих відомостей

Адміністрація Сайту при обробці персональних даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту особистих відомостей від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких персональних даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження та інших неправомірних дій.

Адміністрація Сайту на постійній основі здійснює контроль за заходами щодо забезпечення безпеки отримання, обробки та збереження особистих відомостей користувачів.

Адміністрація Сайту залишає за собою право змінити умови цього Положення у будь-який момент. У такому разі оновлену редакцію буде розміщено на сторінці за адресою: olis.ua. Якщо користувач не погоджується зі змінами, він зобов’язується негайно припинити будь-яке користування Сайтом.

Адміністрація Сайту не несе відповідальності за нанесену шкоду або здійснені збитки, які зазнав користувач або Треті Особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цього Положення.

Якщо будь-які з умов цього Положення, його пункти або частини будуть визнані тими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, то цей факт жодним чином не вплине на дію інших пунктів цього Положення, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти повною мірою, а будь-яке недійсне положення, яке не може бути виконане без подальших дій Сторін, вважається зміненим та виправленим тією мірою, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

Контактна інформація